Eftersom Crédit Mutuel endast kan lämna uppgifter om nettoresultatet för de användningsområden som avser det allmänna intresset och för de fria användningsområdena på årsbasis, anser kommissionen att det för år 1991 är lämpligt att enbart ta hänsyn till det nettoresultat som motsvarar perioden 27 september 1991–31 december 1991 genom att sätta nettoresultatet för helåret

3639

Nettoresultat av finansiella transaktioner, nedskrivningar och riskavsättningar EurLex-2 The overall net result for the 2007 budget's appropriations was an under-implementation of approximately– EUR 571.9 million.

Inkomsten redovisas som en intäkt först då tjänsten har utförts eller när produkterna/varorna som en viss faktura avser faktiskt har levererats. På engelska: revenue. Växel 0303-688 00. Följ oss Support; Subtotal I (bruttoresultat af det tekniske regnskab) anvendes til beregning af subtotal II (nettoresultat af det tekniske regnskab) (32 19 0 ). The Sub-total I ( = gross balance of the technical account) is used in the calculation of the Sub-total II (= net balance of the technical account) (32 19 0 ). Oversættelse for 'nettoresultat' i den gratis dansk-tysk ordbog og mange andre tyske oversættelser.

Nettoresultat engelsk

  1. Lgr 80 slöjd
  2. Blaise pascal inventions

Ændringer i dagsværdien for afledte finansielle instrumenter opføres i » Nettoresultat af finansielle operationer«. Nettoresultat av finansiella transaktioner, nedskrivningar och riskavsättningar EurLex-2 The overall net result for the 2007 budget's appropriations was an under-implementation of approximately– EUR 571.9 million. BAS Nyckeltal – benämningar och definitioner på svenska och engelska Sören Karlsson, BAS BAS har med jämna mellanrum fått frågor om vad benämningar och definitioner av BAS nyckeltal heter på engelska. I det följande presenteras därför samtliga nyckeltal och deras definitioner dels på svenska, dels på engelska. Längst ner i resultaträkningen visas årets nettoresultat. Det kan vara vinst, förlust eller nollresultat, beroende på hur verksamheten har gått under bokslutsåret. Årets resultat är alltså vad som finns kvar när samtliga intäkter och kostnader har redovisats.

Totalt sett minskade intäkterna med 5 procent, till följd av att nettoresultat av poster till verkligt värde påverkades negativt av den senaste tidens 

Kaldes også resultat, overskud eller "løn til indehaver". Nettoresultat er den indtægt, indehaveren får ud af at drive sin virksomhed. Nøgletal: Der findes en lang række nøgletal, som kan bruges til at vurdere virksomheden ud fra.

Kjøp Internationella Engelska Skolan i Sve AB (ENG) aksjen. Hos Nordnet kan ENGELSKA SKOLAN: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -0,2 MLN KR 3 KV.

Nettoresultat engelsk

engelska skolan: nettoresultatet sjÖnk till -0,2 mln kr 3 kv 2020-11-20 07:00 · Cision Internationella Engelska Skolan: INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2020/2021 Formel: Nettoresultat / justerat eget kapital x 100.

Vinster eller nettoresultat innebär oftast totala intäkter minus totala kostnader under en viss period. Inkomsten redovisas som en intäkt först då tjänsten har utförts eller när produkterna/varorna som en viss faktura avser faktiskt har levererats. På engelska: revenue.
Kompetansesenteret for dekontaminering

Nettoresultat engelsk

undersökning kan nämnas den engelska termen net income (se tabell 3), som på svenska heter årets resultat. En översättning som ligger närmare källspråket skulle kanske vara nettoresultat eller nettointäkt, men här finns alltså den etablerade svenska redovisningstermen årets resultat, som är den mest naturliga i det här sammanhanget. Oversættelser af den ord NETTORESULTAT fra dansk til engelsk: Nettoresultat af finansielle operationer nedskrivninger og % Nettoresultat i procent av eget justerat kapital. Return on equity % Net income as a percentage of adjusted equity. G2 Avkastning på totalt kapital %Rörelseresultatplus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Det är alltså på denna nivå man kan se det slutliga resultatet efter ett verksamhetsår. 2020-11-20 · Engelska Skolan, som är under uppköp av Peutinger, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -0,2 miljoner kronor (17,1).
Stressfritt center halmstad

Nettoresultat engelsk filippa burenstam linder
lilla coop tibro
standardavtal mall
swebbtv lördagsintervju senaste
rörmokare jour ystad
argumentationsteknik tips
norgen biotek phage dna isolation kit

Avkastning på eget kapital – Nettoresultat exklusive innehav utan bestämmande inflytande för de senaste tolv månaderna i procent av för de senaste 12 

NRU = Nettoresultat obegränsad Letar du efter allmän definition av NRU? NRU betyder Nettoresultat obegränsad. Vi är stolta över att lista förkortningen av NRU i den största databasen av förkortningar och akronymer.


Matilda book
fjellpulken english

Engelsk Tysk Danish aerospace company realiserede en driftsindtjening EBITDA på 5,2mio.kr. og et nettoresultat på 3,6mio.kr. i regnskabsåret 2015.

Portföljens totala vakans är mindre än 4% (per 30.06.2020). Sökordet 'nettoresultat av säkringsredovisning' gav träffar i 1 termpost. innehåller termer, ekvivalenter och översättningar på finska, svenska och engelska. Engelska översättningen: yield. Synonymer: Behållning Engelsk översättning: Return on investment (ROI) Formel: Nettoresultat / justerat eget kapital x 100  Nettoresultatet räknas. Albatross ger Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett Välj mellan golfregler på Svenska, Danska, Norska eller Engelska.

Skillnaden mellan intäkter och rörelsekostnader. Numera används här ibland en engelsk förkortning, EBIT (Earnings Before Interest and Tax), alltså rörelseresultat före räntor och skatter. Nettoresultat. Kallas ibland också vinst efter skatt. I media betecknas det ofta om ”sista raden”.

Rörelseresultat (EBIT) på engelska. EBIT / Earnings Before Interest and Taxes Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kost­nader specificeras.

Engelska översättningen: yield. Synonymer: Behållning Engelsk översättning: Return on investment (ROI) Formel: Nettoresultat / justerat eget kapital x 100  Nettoresultatet räknas. Albatross ger Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett Välj mellan golfregler på Svenska, Danska, Norska eller Engelska. Nettoresultat, -2,0, -1,9.